På Kaffebacken har vi valt att ha barn i åldern 1-4 år på två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2015/2016 arbetar vi med tema kroppen.

Sidor

onsdag 28 oktober 2015

Robinhoodgruppen

Vi utforskar våra ögon... Form, färg... Varför har vi ögon? 
Med lerans hjälp skapade vi...


1 kommentar: