På Kaffebacken har vi valt att ha barn i åldern 1-4 år på två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2015/2016 arbetar vi med tema kroppen.

Sidor

tisdag 19 januari 2016

Skapa och konstruera

Idag har barnen skapat maracas. Vi provade att fylla dem med olika saker för att få fram olika ljud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar