På Kaffebacken har vi två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2018/2019 arbetar vi med tema sagor.

torsdag 4 februari 2016

Ögon

Förra terminen iakttog barnen bland annat ögon i storbarnsgruppen. Vi på Blåbäret ville prova att utforska våra ögon vidare. Nu gissar vi vem som döljer sig bakom "fönstret" där våra ögon syns. Många diskussioner uppstår kring ögonens form, färg, storlek och vilken kompis som gömmer sig bakom "fönstret".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar