På Kaffebacken har vi två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2018/2019 arbetar vi med tema sagor.

fredag 19 februari 2016

Snöööö!


Vi rullar snöbollar.
Vi bygger en snökoja.

Vi njuter av snön.
Sedan blir det spännande med kojan.
Vi klättrar, hoppar, leker hajar, kollade hållfasthet och användningsområde.
Vi mäter med kroppen.
Vi använder våra muskler i kroppen. Ibland behöver vi samarbeta för att orka rulla de stora snöbollarna. Det är kul.
Tack vädret!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar