På Kaffebacken har vi två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2018/2019 arbetar vi med tema sagor.

tisdag 22 mars 2016

Välkomna på påskfest!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar