På Kaffebacken har vi två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2018/2019 arbetar vi med tema sagor.

måndag 5 september 2016

Äntligen höst!

De flesta av våra nya inskolningsbarn har börjat och grupperna börjar ta form. De äldre är på Lingonet och de yngre är på Blåbäret. Idag har också vår nya kollega Josefin börjat på Lingonet.
Dagens höjdpunkt tycker jag var när de yngre och de äldre var på samma gård och lekte på förmiddagen. När syskonen möttes och när kompisar som tycker så mycket om varandra möttes så glittrade ögonen och barnen kramades. Sedan springer de tillsammans och leker olika lekar på gården. Idag var vattenmålning en aktivitet som initierades av ett barn och hon "smittade" andra till att vilja vattenmåla. Barn lär av varandra i i den viktiga leken!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar