På Kaffebacken har vi valt att ha barn i åldern 1-4 år på två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2015/2016 arbetar vi med tema kroppen.

Sidor

måndag 10 oktober 2016

Välkomna på föräldrasamråd 19/10!

Inbjudan sitter på respektive avdelningsdörr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar