På Kaffebacken har vi två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2018/2019 arbetar vi med tema sagor.

torsdag 30 mars 2017

Tema på Lingonet

Lingonet fortsätter att arbeta med temagrupperna. Vi är precis färdiga med att forska om djuren bakom våra tema grupper (björn, sköldpadda och kanin/hare). Barnen har redovisat vad de har forskat om för sina kompisar på samlingen. 
Nu när våren är här och solen tittar fram har barnen visat stort intresse för ljus, skuggor, färger och regnbågen. 


 1. Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin ny nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

   • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

    • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

      


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar