På Kaffebacken har vi valt att ha barn i åldern 1-4 år på två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2015/2016 arbetar vi med tema kroppen.

Sidor

onsdag 26 april 2017

Lingonet Experiment nr 2, Regnbågen!


Förskolan strävar efter att varje barn 
Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av tekniker, material och redskap.

Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, 
att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter 
samt ta ansvar för gemensamma regler. // Lpfö 1998/16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar