På Kaffebacken har vi två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2018/2019 arbetar vi med tema sagor.

Sidor

fredag 21 april 2017

Projekt Regnbågen

Vi på Lingonet har börjat att jobba med regnbågen. Hur och när kommer den fram? Kan vi göra egna regnbågar? Barnen har många idéer och här är en av dem! 


Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar