På Kaffebacken har vi två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2018/2019 arbetar vi med tema sagor.

onsdag 5 april 2017

Projekt sinnen

Denna vecka har vi fortsatt att jobba med smak och luktsinnet. Barnen har fått tyg över ögonen och provat mjukost, äpple och gurka. Några barn kunde identifiera allt, någon mådde illa av doften av mjukost. Barnen var ivriga att prova och ville prova igen. Några tyckte om smakerna och andra inte.


Förskolan ska sträva efter att varje barn
-utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
-utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
Lpfö 98/16


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar