På Kaffebacken har vi valt att ha barn i åldern 1-4 år på två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2015/2016 arbetar vi med tema kroppen.

Sidor

tisdag 20 mars 2018

Isen smälter

 Äntligen smälter isen och vi kan ösa vatten och leka med sanden som finns där under. Vi spanar efter våren.


"utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära," Lpfö 98 rev-16


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar