På Kaffebacken har vi två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2018/2019 arbetar vi med tema sagor.

tisdag 20 mars 2018

Isen smälter

 Äntligen smälter isen och vi kan ösa vatten och leka med sanden som finns där under. Vi spanar efter våren.


"utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära," Lpfö 98 rev-16


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar