På Kaffebacken har vi två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2018/2019 arbetar vi med tema sagor.

Sidor

torsdag 3 maj 2018

barn säkerhetens dag!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar