På Kaffebacken har vi två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2018/2019 arbetar vi med tema sagor.

Sidor

torsdag 3 maj 2018

Hallonet

Hallonet har under de sista veckorna fördjupat sig i vattenlevande djur och djuren som håller sig nära vatten. Vi har påbörjat Hallonets egna tropicarium som genomsyrar hela avdelningen. Där forskar vi  om djur som har fångat barnens intresse. Vi fick även besöka Kolmårdens Tropicarium vilket var en succé!Vi fick se när hajarna matades.

Även rockorna och de stora fiskarna var hungriga.Förskolan ska sträva efter att varje barn...

 ..utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
..utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
.. utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar