På Kaffebacken har vi valt att ha barn i åldern 1-4 år på två avdelningar. Huset arbetar utifrån ett gemensamt tema som anpassas efter barnens ålder, mognad och intressen. Läsåret 2015/2016 arbetar vi med tema kroppen.

Sidor

tisdag 8 maj 2018

Lingonet gör slutna kretslopp Vi har arbetat mycket med kretsloppet under våren och bestämde oss för att knyta ihop vårt vatten tema genom att skapa egna kretslopp.
Vad behöver vi?
Frön!
Jord!
Vatten!
Sol!
Strumpa....?
 
 
 Vi vill passa på att påminna er om vår vernissage den 28/5 kl 16,30. Låt era barn få bli er guide genom vår verksamhet.
 

torsdag 3 maj 2018

Hallonet

Hallonet har under de sista veckorna fördjupat sig i vattenlevande djur och djuren som håller sig nära vatten. Vi har påbörjat Hallonets egna tropicarium som genomsyrar hela avdelningen. Där forskar vi  om djur som har fångat barnens intresse. Vi fick även besöka Kolmårdens Tropicarium vilket var en succé!Vi fick se när hajarna matades.

Även rockorna och de stora fiskarna var hungriga.Förskolan ska sträva efter att varje barn...

 ..utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
..utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
.. utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

barn säkerhetens dag!


onsdag 21 mars 2018

Vi rockar sockornaIdag rockar vi sockorna för att uppmärksamma Downs syndrom, allas lika värde och hylla olikheter!!!


tisdag 20 mars 2018

Isen smälter

 Äntligen smälter isen och vi kan ösa vatten och leka med sanden som finns där under. Vi spanar efter våren.


"utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära," Lpfö 98 rev-16